تا سال 1889 ستون یادبود واشنگتن به عنوان بلندترین سازه جهان شناخته می‌شد اما در این سال برج ایفل جاینشین آن شد. برج ایفل به مدت 41 سال تا زمان بهره برداری از برج کرایسلر در نیویورک در سال1930، به عنوان بلندترین برج جهان شناخته می‌شد.

 این برج هم اکنون بلندترین سازه موجود در شهر پاریس و چهارمین سازه بلند فرانسه است. در سال 2006قریب 6،719،200 نفر از این برج دیدن کردند. با توجه به اینکه از ابتدای ساخت این برج تاکنون بیش از دویست میلیون نفر از این بنا دیدن کرده‌اند، این بنا به عنوان پربازدید کننده‌ترین بنا در جهان شناخته می‌شود.

بلندی برج ایفل بادر نظر گرفتن آنتن تلویزیونی 24 متری بر فراز آن 325 متر می باشد و وزن تقریبی آن 7200 تن است. 1665 پله تا بالاترین نقطه برج ادامه دارند که البته پله‌های طبقه دوم به بالاترین نقطه برج به روی بازدیدکنندگان بسته است. ساختار این سازه به شکلی است که باز و بدون طبقه‌های میانی (به جز دو سطح) می‌باشد. یک سمت آن رودخانه سن و سمت دیگر البته کمی دورتر بنای گنبددار و زرینی دیده می‌شود که عمارت اینولید نام دارد و مقبره ناپلئون آنجاست.

 

 

 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل
 • برج ایفل
  برج ایفل

 

 

 • نمایی از پاریس بر فراز برج ایفل
  نمایی از پاریس بر فراز برج ایفل
 • میدان شانز دو مارس از فراز برج ایفل
  میدان شانز دو مارس از فراز برج ایفل
برج ایفل